Murs Cortina

acrilex (10)

 

 

 En ACRILEX desenvolupem, fabriquem i instal·lem tot tipus de mur cortina:

Autoportants o amb sub-estructura de reforç per a grans càrregues.

Amb perfileria exterior vista o oculta, o combinacions entre tots dos.

Només vidre, amb tirants d'acer inoxidable o estructures espacials.

De doble pell.

Modulars, per a projectes de volum important.

Especials, desenvolupats de forma personalitzada per a projectes singulars.

El control de tot el procés garanteix un producte d'alta qualitat i garantia:

Departament tècnic propi.

Fabricació pròpia amb els millors mitjans tecnològics.

Instal·lació pròpia amb supervisió per part dels nostres tècnics d'obra.

 

Muro cortina